QUESTION CATEGORIES


സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം (Pages :13)

 • 1 സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ0നം?

  Ans : അഫ്നോളജി (Aphnology / Plutology)
 • 2 ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി?

  Ans : പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി - 2012- 2017
 • 3 ഇന്ത്യയിലെ ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകളുടെ എണ്ണം?

  Ans : 20
 • 4 ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി?

  Ans : ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ - ( നിവലിൽ വന്നത്‌: 1956 സെപ്റ്റംബർ 1; ആസ്ഥാനം: മുംബൈ; ആപ്തവാക്യം : യോഗക്ഷേമം വഹാമൃഹം OR Your welfare is our responsibility)
 • 5 ‘ഡെവലപ്പ്മെന്‍റ് ആന്‍റ് ഫ്രീഡം’ എന്ന സാമ്പത്തിക ശാസത്ര ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത്?

  Ans : അമർത്യാസെൻ
 • 6 ലോകത്തിലാദ്യമായി നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം?

  Ans : ഈജിപ്ത്
 • 7 ലോകത്തിലാദ്യമായി ഉപ്പ് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം?

  Ans : ചൈന
 • 8 പാവങ്ങളുടെ ബാങ്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

  Ans : മുഹമ്മദ് യൂനസ് - ബംഗ്ലാദേശ്
 • 9 ലോകത്തിലാദ്യമായി കാർബൺ നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം?

  Ans : ന്യൂസിലാന്‍റ്
 • 10 എക്സിം ബാങ്ക് ( Export and Import Bank) സ്ഥാപിതമായ വർഷം?

  Ans : 1982 -ആസ്ഥാനം: മുംബൈ
 • 11 ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ബാങ്കിംങ്ങ് ജില്ല?

  Ans : പാലക്കാട്
 • 12 വ്യവസായികാവശ്യങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനായി സ്ഥാപിച്ച ബാങ്ക്?

  Ans : lDBl (Industrial Development Bank of India )
 • 13 യൂറോ കറൻസി ഒദ്യോഗികമായി ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയ 19 മത്തെ രാജ്യം?

  Ans : ലിത്വാനിയ
 • 14 മുൻ ഇടപാടുകാരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ SBT ആരംഭിച്ച പദ്ധതി?

  Ans : ബാങ്ക് വാപസി
 • 15 ‘ചോയിസ് ഓഫ് ടെക്നിക്ക്സ്’ എന്ന സാമ്പത്തിക ശാസത്ര ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത്?

  Ans : അമർത്യാസെൻ
 • 16 ബന്ധൻ ബാങ്കിന്‍റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ?

  Ans : അശോക് കുമാർ ലാഹിരി
 • 17 പഴവർഗ്ഗ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പ് നൽകുന്ന അംഗീകൃത മുദ്ര?

  Ans : FPO
 • 18 റിസർവ്വ് ബാങ്കിന്‍റെ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണ്ണറായ ആദ്യ വനിത?

  Ans : കെ.ജെ. ഉദ്ദേശി
 • 19 സൂക്ഷ്മ വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളുടെ ധ ന പോഷണത്തിനായി 2015 ഏപ്രിൽ 8 ന് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതി?

  Ans : മുദ്ര മൈക്രോ യൂണിറ്റ്സ് ഡവലപ്പ്മെന്‍റ് ആന്‍റ് റി ഫിനാൻസ് ഏജൻസി
 • 20 കറൻസി നോട്ട് പ്രസ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?

  Ans : നാസിക്ക് - മഹാരാഷ്ട്ര
 • 21 എത്ര രൂപായുടെ നോട്ടിലാണ് ദണ്ഡിയാത്ര ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്?

  Ans : 500 രൂപാ
 • 22 ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്‍റെ ആസ്ഥാനം?

  Ans : വാൾസ്ട്രീറ്റ്
 • 23 കാർഷികോത്പാദനം ലക്ഷ്യമാക്കി കമാന്‍റ് ഏരിയ ഡെവലപ്പ്മെന്‍റ് പദ്ധതി - 1974- 75 ആരംഭിച്ചത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലാണ്?

  Ans : അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
 • 24 രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ യൂണിവേഴ്സൽ ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

  Ans : ICICI ബാങ്ക്
 • 25 സാമ്പത്തിക ശാസത്രത്തിൽ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര നോബൽ പ്രൈസ് ഏർപ്പെടുത്തിയത്?

  Ans : റിക്സ് ബാങ്ക് - സ്വീഡൻ- 1968 ൽ
 • 26 ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്?

  Ans : ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്
 • 27 കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിച്ചത്?

  Ans : പി.സി. മഹലനോബിസ്
 • 28 ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് ഓഹരി വിപണി?

  Ans : NASDAQ - അമേരിക്ക
 • 29 ലെയ്സേസ് ഫെയർ എന്ന സാമ്പത്തിക സിദ്ധാന്തത്തിന്‍റെ ഉപജ്ഞാതാവ്?

  Ans : ആഡം സ്മിത്ത്
 • 30 ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി സ്റ്റോക്കുകളും ബോണ്ടുകളും പുറത്തിറക്കിയ സ്ഥാപനം?

  Ans : ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി

"The only people who find what they are looking for in life are the fault finders"

- Foster's Law
PSC Malayalam PSC English android app, LDC, KAS, LGS, PSC Degree Level Exams, PSC Malayalam Questions
Gk4success Nursing App, PSC Staff Nurse, AIIMS, JIPMER, RCC, MOH, HAAD, DHA, PGIMER, ESIC Nursing Exams

Feedback

Please let us know your experience with our website!.

Forgot Password

Please let us know your experience with our website!.