QUESTION CATEGORIES


50K+ പൊതുവിജ്ഞാനങ്ങള്‍ (Pages :1103)

 • 33031 വലുപ്പത്തിൽ ഭൂമിയിലെ എത്രാമത്തെ വലിയ ഭൂഖണ്ഡമാണ് വടക്കേ അമേരിക്ക?

  Ans : മൂന്നാമത്തെ
 • 33032 ടിബറ്റിൽ നിന്നാണ് ആര്യന്മാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്?

  Ans : ദയാനന്ദ സരസ്വതി
 • 33033 എ.ബി.സി രാജ്യങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

  Ans : അർജന്റീന; ബ്രസീൽ; ചിലി
 • 33034 ഇന്ത്യയിൽ കോളനിഭരണം പരിപൂർണ മായി അവസാനിച്ച വർഷം?

  Ans : 1961
 • 33035 തുഞ്ചൻപറമ്പ് ഏതു ജില്ല യിലാണ്?

  Ans : മലപ്പുറം
 • 33036 ഇന്ത്യയിൽ കടൽത്തീരമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം?

  Ans : 9
 • 33037 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അന്തർദേശീയ ജൈവവൈവിധ്യ വർഷമായി ആചരിക്കുന്നതെന്ന് ?

  Ans : 2010
 • 33038 സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്‍റെ രാഷ്ടീയ ഗുരു ആര്?

  Ans : സി.ആർ. ദാ സ്
 • 33039 പഞ്ചവാദ്യത്തിൽ ശംഖ് ഉൾപ്പെടെ എത്രവാദ്യങ്ങളാണുപയോഗിക്കുന്നത് ?

  Ans : ആറ്
 • 33040 അമേരിക്കയിലെ സാൻഫ്രാൻസിസ്കോയിലെ സാൻറാക്ലാര വാലി ഏതു പേരിലാണ് പ്രശസ്തം?

  Ans : സിലിക്കൺ വാലി
 • 33041 ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനയ്ക്കായി നിയോഗിച്ച കമ്മീഷൻ ഏതാണ് ?

  Ans : ഫസൽ അലി കമ്മീഷൻ
 • 33042 ദൽഹസ്തി പവർ പ്രോജക്ട് ഏതു നദിയിലാണ്?

  Ans : ചിനാബ്
 • 33043 തുരുമ്പ് രാസപരമായി എന്താണ് ?

  Ans : ഹൈഡ്രേറ്റഡ് അയണ്‍ ഓക്സൈഡ്
 • 33044 ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിക്കൽ നിക്ഷേപമുളള രാജ്യം ?

  Ans : കാനഡ
 • 33045 ഭൂഗുരുത്വാകർഷണ നിയമത്തിന്‍റെ ഉപജ്ഞാതാവ്?

  Ans : ഐസക് ന്യൂട്ടൺ
 • 33046 ബുദ്ധമതക്കാരുടെ ആരാധനാലയം ഏതുപേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു?

  Ans : പഗോഡ
 • 33047 ഒരാറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് അതിന്‍റെ .... ?

  Ans : ആറ്റോമിക നമ്പർ
 • 33048 ആദ്യ മഗ്സസെ അവാർഡ് നേടിയത്?

  Ans : വിനോബാ ഭാവെ
 • 33049 ചൈനയിൽനിന്ന് റഷ്യയെ വേർതിരി ക്കുന്ന നദി?

  Ans : അമൂർ
 • 33050 ലോകസഭ നിലവിൽ വന്നത് ?

  Ans : 1952 ഏപ്രിൽ 17
 • 33051 ഫയർ ടെമ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാധനാലയം ഏതു മതവിശ്വാസികളുടേതാണ്?

  Ans : പാഴ്സികളുടെ
 • 33052 അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ട നടന്നത് ?

  Ans : 1888
 • 33053 ലോകകപ്പ് കളിച്ച ആദ്യ കേരളീയൻ?

  Ans : ശ്രീശാന്ത്
 • 33054 ആപേക്ഷികസിദ്ധാന്തത്തിന്‍റെ ഉപജ്ഞാതാവ്?

  Ans : ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ
 • 33055 ബഹ്മാനന്ദശിവയോഗിയുടെ യഥാർഥ പേര്?

  Ans : കാരാട്ട് ഗോവിന്ദൻകുട്ടിമേനോൻ
 • 33056 ശ്രീനാരായണഗുരു രചിച്ച നവമഞ്ഞ്ജരി ആർക്കാണ് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്?

  Ans : ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്ക്
 • 33057 എല്ലില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന രാസവസ്തു ഏത് ?

  Ans : കാല്‍സ്യം ഫോസ് ഫേറ്റ് .
 • 33058 കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ?

  Ans : ബി. രാമകൃഷ്ണറാവു
 • 33059 ഇന്ത്യയിൽ വർഷംതോറും സാമ്പത്തിക സർവേ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ആര്?

  Ans : കേന്ദ്ര ധനകാര്യ വകുപ്പ്
 • 33060 ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി?

  Ans : സ്റ്റേപീസ്

"The best way to know God is to love many things"

- Vincent Van Gogh
PSC Malayalam PSC English android app, LDC, KAS, LGS, PSC Degree Level Exams, PSC Malayalam Questions
Gk4success Nursing App, PSC Staff Nurse, AIIMS, JIPMER, RCC, MOH, HAAD, DHA, PGIMER, ESIC Nursing Exams

Feedback

Please let us know your experience with our website!.

Forgot Password

Please let us know your experience with our website!.