QUESTION CATEGORIES


50K+ പൊതുവിജ്ഞാനങ്ങള്‍ (Pages :1103)

 • 151 കേരളത്തില്‍‍‍‍‍ നടപ്പിലാക്കിയ കമ്പ്യുട്ടര്‍ സാക്ഷരത പദ്ധതി?

  Ans : അക്ഷയ
 • 152 ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗം ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയവർക്ക് മാത്രമായി നിജപ്പെടുത്തിയ ഗവർണ്ണർ ജനറൽ?

  Ans : ഹാർഡിഞ്ച് l
 • 153 മറാത്താ കേസരി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

  Ans : ബാലഗംഗാതര തിലക്
 • 154 ചിലപ്പതികാരത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന പാണ്ഡ്യരാജാവ്?

  Ans : നെടുംഞ്ചേഴിയൻ
 • 155 ദാൽ തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം?

  Ans : ജമ്മു-കാശ്മീർ
 • 156 ഹംപിയില്‍ നിന്നും ഏതു സാമ്രാജ്യത്തിന്‍റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയത്?

  Ans : വിജയനഗരം
 • 157 ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭരണാധികാരി?

  Ans : ഹമുറാബി
 • 158 സ്വാഭിമാനപ്രസ്ഥാനം (self Respect movement) ആരംഭിച്ചത്?

  Ans : ഇ.വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ
 • 159 ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തോടെ രൂപം കൊണ്ട സമാധാന സംഘടന?

  Ans : സർവ്വ രാജ്യ സഖ്യം
 • 160 കോശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനം?

  Ans : സൈറ്റോളജി
 • 161 മഹാത്മാ എന്ന് ഗാന്ധിജിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്?

  Ans : രബീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
 • 162 ‘അടരുന്ന ആകാശം’ എന്ന യാത്രാവിവരണം എഴുതിയത്?

  Ans : ജോർജ്ജ് ഓണക്കൂർ
 • 163 വർഗ്ഗീകരണത്തിന്‍റെ (Taxonomy ) ഉപജ്ഞാതാവ്?

  Ans : കാൾ ലിനേയസ്
 • 164 ഗാന്ധിജി എത്ര പ്രാവശ്യം കേരളം സന്ദർശിച്ചു?

  Ans : 5 പ്രാവശ്യം
 • 165 പെരിയാറിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ തുറമുഖം നശിച്ചവർഷം?

  Ans : AD 1341
 • 166 കോഴിക്കോട്ടുള്ള അകലാപ്പുഴ കായലിനെ കുറ്റ്യാടിപ്പുഴയുമായി ബന്ധിക്കുന്ന കനാൽ?

  Ans : പയ്യോളി കനാൽ
 • 167 കേരളത്തിന്‍റെ വാണിജ്യതലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

  Ans : കൊച്ചി
 • 168 വി.എസ് അച്യുതാനന്ദന്‍ കഥാപാത്രമാവുന്ന എം.ടി വാസുദേവന്‍ നായരുടെ നോവല്‍?

  Ans : ഗ്രീഷ്മമാപിനി
 • 169 ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം വേണാട് ഭരിച്ചത്?

  Ans : ചേര ഉദയ മാർത്താണ്ഡൻ(61 വർഷം)
 • 170 സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിന്‍റെ സ്ഥാപകന്‍ ആരാണ്?

  Ans : വക്കം മൌലവി
 • 171 പഞ്ചാബിലെ നൗജവാൻ ഭാരതസഭ എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയതാര്?

  Ans : ഭഗത് സിങ്
 • 172 പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രം?

  Ans : ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം
 • 173 ട്രോപ്പിക്കൽ ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആന്‍റ് റിസേർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?

  Ans : പാലോട്
 • 174 അയണ്‍ ചാന്‍സലര്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

  Ans : ബിസ്മാര്‍ക്ക്
 • 175 ലൂയീസ് കരോളിന്‍റെ ആലീസ് ഇൻ വണ്ടർലാന്‍റ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വംശനാശം സംഭവിച്ച പക്ഷി?

  Ans : ഡോഡോ പക്ഷി
 • 176 കൽഹണന്‍റെ രാജ തരംഗിണിയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന രാജവംശം?

  Ans : കാശ്മീർ രാജവംശം
 • 177 റഷ്യയിലെ ജനാധിപത്യ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ പിതാവ്?

  Ans : ഗോർബച്ചേവ്
 • 178 ജ്ഞാനപീഠം അവാർഡ് സ്ഥാപിച്ചത്?

  Ans : ശാന്തി പ്രസാദ് ജെയിൻ
 • 179 പ്രാണികളെ തിന്നുന്ന ഒരു സസ്യം?

  Ans : നെപ്പന്തസ്
 • 180 ഉദ്ബോധൻ പത്രം ആരംഭിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ്?

  Ans : സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ

"If you aren’t fired with enthusiasm, you will be fired with enthusiasm"

- Vincent Lombardi
PSC Malayalam PSC English android app, LDC, KAS, LGS, PSC Degree Level Exams, PSC Malayalam Questions
Gk4success Nursing App, PSC Staff Nurse, AIIMS, JIPMER, RCC, MOH, HAAD, DHA, PGIMER, ESIC Nursing Exams

Feedback

Please let us know your experience with our website!.

Forgot Password

Please let us know your experience with our website!.